Různé žánry pružin a jejích atributy.

Výroba pružin je komplikovaným procesem. Nejtěžší je záčatek výroby pružin. Jde tady o tvarování, které ma vlív na celou výrobu per, a proto je tak významné. Vzhled pera ma také vliv na její atributy a je to avšak nejzakládnější.

Druhá etápa postupu produkcí per je tepelní stabilizace. Jde tady o zvětšení trvalosti pera. Potom pružina přechází povrchovou úpravu mechanickou a hodně podstatné úpravy antikorozní a značení povrchu. Podstatné jsou testy jakosti, které mají některe pera. Jenom takové testy mohou davát nám záruku, že výrobek je nejvyšší jakosti.

Určitě výroba pružin ma ohromný vliv na vlastnosti per. Rozmanité žánry pružin byly produkované jínak.

Tlačné pružiny

Autor: Daren
Źródło: http://www.flickr.com

Pružiny je možné rozčlenit na pár různorodných skupin. Určitě nejpopularnějším druhem pružin jsou pera tlačné, se kterými se setkáváme každého dne. Většina z nás si vůbec toho neuvědomuje.Pružiny tlačné můžeme najít v malých a velkých věcích, kterých užívamé každého dne. Výborným příkladem jsou předměty, kterých každý z nás doopravdy používá – propisky, uvnitř kterých můžeme nalézt nevelké pera tlačné – . Hodně zakládní použíti per tlačných pera, které najdeme v rozmanitého typu komunikačních prostředkách.

Tažné pružiny ve strojích

Autor: mpclemens
Źródło: http://www.flickr.com

Jiný spousta popularní žánr pružin je pružiny tažné. Jejích nejpodstatnějším úkolem je shromaždění sily a pozdějí její opětné vydavání. Velice podstatné je rovněž zeslabování nárazy a otřesy a zachovávaní stability mašín. Většina z nás takové pružiny ma v svých oknech, kde úkolem pružin je jednodušší otevírání a zavírání.Rozčlenění pružin je možné též z důvodu materiálů, který zůstal použity do jejích výroby. Nejvic popularní jsou samozřejmě pera udělané z kovu. Druhým žánrem pružin jsou pružiny pryžové. Co je jasné, týto skupiny je možné rozdělit dále na menší skupiny.

Velmi podstatný je rovněž způsob jakým pružiny jsou namáhané. První skupina to pružiny, kterých materiál nezůstal využitý optimálně – jsou to pera namáhané ohnutím. Ohromnou skupinu tvoří pera kovové zatěžované ohybem. Myslíme tady o listových pružinách, které díky tření mezi listy mají tlumící výsledek, vzpěrné listové pružiny, které díky tuhost zmenšuji se až k nule, a takétéžrovněž šroubovité pera zkrutné a pružiny spirálové.

Existuji také pera namáhané krutem. Nejpodstatnější jsou pera šroubovité válcové, zároveň tažné jak i tlačné. Meně popularní jsou pružiny šroubovité kuželové, zkrutné a též pera namáhané kombinovaně. Příkladem tých posledních jsou pera talířové a kroužkové.