Powered by Drupal, an open source content management system

User login

Jak výpadaly pera v minulostí?

Submitted by admin on Tue, 09/16/2014 - 10:29
Jsme jístý, že nikdo z Vás neví jak a kde vznikla první na světě pružina. Tušime rovněž, že nikdy jste nepřemyšlejí o pružině jako o něčím podstatným. Je to vaší nedopatření. Kdyby ne pružiny spousta věcí, kterých použiváme každodenně absolutně by nefungovalo. Myslíme, že pružiny zasluhují na to, aby uvědomit si jak jsou nenahraditelné pro lídi.
Začatek pružin
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Měli byste pochopit, že výroba per koná se už dlouhé léta navíc i věky. Víme, že kdy to čtete jste opravdu překvapený a hloubate jak je to vůbec možne. Usilujeme krátce Vám to vysvětlit.Už několik věků zpátky využitá zůstala zásada fungovaní pružiny. Máme tady na myslí oblouk, ve kterým ma místo rychlé vybíjení nahromadené energie. Zásada fungovaní pera použivaná byla také v některých pastech na zvířata, které měly mocně napjaté dřevené tyče. V časéch římského impéria na vrhaní balistických střel, v rozmezí bitev na moří, byla uživaná elasticita

sehnutých prken. Chceme říct, že byla to úvodní placatá pružina. Asi roku 1485 Leonardo da Vinci zpracoval projekt, ve kterým do velké kuši, která byla oblehácí zbraní, dodál něco, co teď mohli bysme jmenovat druhem listového pera. Je třeba také řict o malé kuše z oceli, která byla objevená španělskými Maurama v XV. století. Kuše byla tak nevelká, že možne bylo ukrýt jí v rukavě. Asi roku 1500 pero vystupuje v nové významné podobě, myslíme tady o peře spirálovým které pozdějí hrálo důležitou role zdroju energie v hodinách.

Pružiny
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Víc než sto let pozdějí, v roce 1616 Veranzio Fausto, který byl autorem díla o strojech, nakreslíl kreslení povozu na perech. Padésat let pozdějí pružiny z oceli byly už uživané v povozéch. Už pod konec XVIII. století existovala pružina vinutá, která – jak můžeme uznát – povstala z pružiny spirálné. Přibližně roku 1800 Joseph Bramah vybudoval mašinu na navíjení takových per. Pokud jde o čalounické pružiny to vzniklý v roce 1826 v Anglie.

Předložili jsme tady kratcé historie počátku pružin - Jak můžete postřehnout je ona velmi interesantní. Jsme jístý, že neměli jste pojětí, že už pár věků lidé použivájí pera. Samozřejmě v minulosti vypadalo to naprosto jinak než teď. Všechno proto, že technika rozvinula se a dnešní výroba a použivaní per je povšednější.
Drupal theme by Kiwi Themes.