Powered by Drupal, an open source content management system

User login

Jak výpadaly pera v minulostí?

Submitted by admin on Tue, 09/16/2014 - 10:29
Máme jistotu, že nikdo z Vás neví jak a kde povstala úvodní na světě pružina. Domyšleme též, že nikdy jste nepřemyšlejí o pružině jako o něčím závažným. Je to vaší chyba. Kdyby ne pera mnoho věcí, kterých použiváme každý den absolutně by nefungovalo. Myslíme, že pera zasluhují na to, aby uvědomit si jak jsou významné pro lídi.
Začatek pružin
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Měli byste pochopit, že výroba per koná se už celé léta ba i věky. Domyšleme se, že kdy to čtete jste skutečně překvapený a zamýšlete se jak je to vůbec možne. Usilujeme krátce Vám to popsát.

Už pár tísiců let zpátky zužitkovaná zůstala zásada fungovaní pružiny. Myslíme tady o oblouku, ve kterým ma místo rychlé vybíjení nashromážděné energie. Zásada fungovaní pružiny použivaná byla také v některých pastech na zvířata, které měly mocně napnuté udělané z dřeva tyče. V římském období na vrhaní balistických střel, během mořských bitev, byla použiváná flexibilita

zkroucených prken. Chceme říct, že byla to první placatá pružina. Přibližně roku 1485 Leonardo da Vinci udělal projekt, ve kterým do velké kuši, která byla oblehácí zbraní, dodál něco, co dnes můžeme pojmenovat druhem listové pružiny. Je třeba také řict o miniturní kuše z oceli, která byla objevená španělskými Maurama v XV. století. Kuše byla tak malá, že možne bylo ukrýt jí v rukavě. Přibližně roku 1500 pružina vystupuje v nové důležité podobě, myslíme tady o peře spirálovým které pozdějí hrálo významnou role zdroju energie v hodinách.

Pružiny
Autor: Internet Archive Book Images
Źródło: http://www.flickr.com
Víc než sto let pozdějí, v roce 1616 Veranzio Fausto, který byl autorem knihy o mašinech, nakreslíl kreslení povozu na perech. Padésat let pozdějí pera z oceli byly už uživané v povozéch. Už pod konec XVIII. století bylo vymyšlené pero vinuté, které – jak můžeme uznát – povstalo z pera spirálného. Asi roku 1800 Joseph Bramah vybudoval stroj na navíjení takových per. Jestli jde o čalounické pera to vzniklý v roce 1826 v Anglie.Předložili jsme tady kratcé historie počátku per - Vanel. Jak můžete postřehnout je ona velmi zajímavá. Jsme jístý, že neměli jste pojětí, že už pár věků lidé upotřebují pružiny. Jistě někdy vypadalo to uplně jinak než dnes. Všechno z důvodu toho, že technika rozvinula se a současná výroba a použivaní per je povšednější.
Drupal theme by Kiwi Themes.