Tag: materiály

Vlastností zkrutné pružiny je fakt, že mají běžně alespoň jeden a půl činného závitu.

Pera můžeme rozčlenit na pár týpů. Každý týp má trochu jiný tvar. Také jejích funkce jsou různorodné. Nejvíc známy týp pružin to určitě pružiny tláčné, které jsou užívané v různorodných oborech průmyslu. Trochu meně známym týpem per jsou pera tážné, které nejčastějí můžeme najít v dveřech nebo oknech. Třetím hodně důležitým druhem pružin jsou

Rozličnost per.

Existuje nejméně několik žanrů pružin. Jejich výroba je opravdu složitým procesem. Určitě nejzakládnější je počátek produkcí pružin. Postupem, který má vliv na celou produkce per, je formování. Z toho důvodu je to tak důležité. To jak vypada pero má také vliv na její atributy a je to avšak nejvýznamnější.