Existuje velmi malá, ale doopravdy velmi významná součást různých mašín. Máme na myslí pružiny, které jsou používáné každého dne. Bohužel zřídkakdo ví jak fungují pružiny a jak základní jsou pro fungování mašín. Kvalita pružin má obrovský vliv na fungování celé mašíny. V naším textě chceme Vám krátce popsat nejpopularnější žánr pružin – pružiny tláčné.